Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Sme prístupní všetkým návštevníkom
Pre zabezpečenie jednoduchého prístupu k uverejneným informáciám sme si dali záležať, aby naše stránky boli prístupné pre všetkých, teda aj pre ľudí s handicapom. Nielen, že sa držíme štandardov, ale zároveň podávame pomocnú ruku ľudom so zdravotným postihnutím.


Predchádzajúca strana


Vyhlásenie o prístupnosti stránok

Web stránky www.ibgproject.sk vytvorilo štúdio Web Works - webdesign a tvorba inernetových stránok. Stránky sú vlastníctvom spoločnosti IBG Holding s.r.o.

Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.

Použitá metodika prístupnosti web stránok

Web stránky www.ibgproject.sk sú v súlade so všetkými dôležitými pravidlami prístupnosti podľa nasledovných metodík: WCAG 1.0 (konzorcium W3C), Blind Friendly Web (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) resp. jej slovenskej verzie Blind Friendly Web (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Pravidlá tvorby prístupného webu (Projekt pristupnost.nawebu.cz).

Prejsť na vrch stránky

Prístupnosť web stránok

Veľkosť textov

Veľkosť textov obsahu je definovaná v relatívnych jednotkách a je možné upraviť ju pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Štandardy

Štruktúra a obsah sú vytvorené podľa štandardu XHTML 1.0, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS2.

Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača, pričom to neovplyvní prístupnosť web stránok.

Tieto špecifikácie umožňujú prezeranie web stránok bez obmedzenia funkčnosti na ľubovoľnom prehliadači alebo čítacom zariadení vrátane PDA, mobilných telefónov, alternatívnych prehliadačov a čítačiek pre zdravotne postihnutých.

Obrázky

Všetky obrázky a fotografie nesúce obsah sú označené pomocou alternatívnych textov. Ilustračné obrázky označené textovou alternatívou nie sú. Stránky sú ovládateľné a čitateľné aj s vypnutým zobrazením obrázkov.

Farby

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Web stránka je plne použiteľná aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).

Štruktúrovaný obsah

Pri prezeraní stránok bezbariérovým prístupom (napr. s vypnutými kaskádovými štýlmi alebo v čisto textovom prehliadači) je možné preskočiť navigáciu, premiestniť sa priamo na obsah stránky alebo zmenu jazykových verzií. Na stránkach je dodržané sémantické štruktúrovanosť obsahu pomocou nadpisov (hlavičiek), čo uľahčuje preskakovanie po tematických častiach obsahu.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Dôležité dokumenty dosiahnuteľné klávesovými skratkami:

Hyperlinky

Všetky textové odkazy (hyperlinky), okrem navigačných, sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu inou farbou.

Otváranie odkazov do nového okna

Odkazy sa neotvárajú do nového okna okrem prípadov, kedy je na to používateľ upozornený ikonou za odkazom.

Odkazy na súbory mimo web stránok

Používateľ je vždy upozornený pri odkazoch na iný ako webový dokument (napr. jpg, gif, flash, doc, pdf a pod.) buď informáciou v zátvorke za odkazom alebo informáciou v popise odkazu (v značke "title").

Tlač web stránok

Súčasťou web stránok je aj CSS štýl pre tlačovú verziu. Všetky stránky je možné vytlačiť štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (napr. cez menu Súbor - Tlač).

Tabuľky

Tabuľky sú použité vždy iba na štruktúrovanosť dát, nikdy nie na tvorbu rozloženia web stránky. Tabuľkové dáta dávajú zmysel čítané zľava doprava a každá tabuľka obsahuje záhlavie riadkov alebo stĺpcov zľahčujúce pochopenie štruktúry dát aj pri čítaní špeciálnymi čítačkami.

Prejsť na vrch stránky

Výnimky prístupnosti

Nie všetky texty majú stanovenú veľkosť v pomerných jednotkách. Niektoré textové elementy používajú určenie veľkosti v absolútnych jednotkách.

Odkazy nie sú podčiarknuté, podčiarknutie sa zobrazí pri prejdení myšou na odkaz. Navštívené odkazy nie sú od nenavštívených odlíšené zmenou farby odkazu.

Na všetkých podstránkach sú umiestnené monitorovacie JavaScript objekty systémov merania návštevnosti Google Analytics™. Za úroveň prístupnosti a ich funkčnosť spoločnosť IBG Slovakia, neručí.

Prejsť na vrch stránky

Technický kontakt

Pripomienky k prístupnosti a obsahu web stránok www.ibgproject.sk zasielajte na adresu info@ibgproject.sk alebo vyplňte kontaktný formulár. Prípadné nedostatky sa pokúsime odstrániť čo najskôr. Ďakujeme za ochotu a porozumenie.Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek