Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Profesionáli pre profesionálov
Naše profesionálne projektantské služby sú na najvyššej odbornej, technickej i technologickej úrovni. Architekti, stavebné firmy či koncoví zákazníci sa môžu spoľahnúť na prvotriednu kvalitu a absolútnu odbornosť odvedenej práce. Projektová dokumentácia z našej spoločnosti je toho zárukou.


Predchádzajúca strana


Projektovanie a architektúra

Poskytneme vám vysokokvalitné, kvalifikované, komplexné služby vo všetkých oblastiach a fázach prípravy stavieb. Pomôžeme vám pri realizácii vášho zámeru a zabezpečíme pre vás hodnotné architektonické a projektové spracovanie zákazky.

Projektovanie stavieb

Projektová kancelária zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít od vypracovania štúdie uskutočniteľnosti až po reálne počítačovo spracované snímky vo vizualizáciách. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu od úrovne architektonických štúdii, dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie až po realizačnú projektovú dokumentáciu. Ďalej ponúkame spracovanie tendrovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť zahŕňa vedenie a koordináciu projektových prác, prípravu zákazky so zaistením potrebných podkladov, prieskumov, zameraní, posudkov, potrebných vyjadrení štátnej správy. Koordinujeme a zaisťujeme výberové konanie dodávateľa stavby a zaisťujeme autorský dozor, spracovávame zmeny projektovej dokumentácie na základe klientskych zmien.

Návrhy interiéru

V našej projektovej kancelárii poskytujeme komplexné služby od návrhu až po realizáciu interiéru. Poskytujeme všetky potrebné informácie pre návrh interiéru, počnúc vypracovaním štúdie, vizualizácii, animácii až po vypracovaie dokumentácie interiéru. Zabezpečujeme komplex odborných činností od vypracovanie rozpočtov, cez výber a dodávku interiérového vybavenia až po samostatnú kompletnú realizáciu interiéru.


Statika stavieb

Spracovanie projektovej dokumentácie v profesii statika od základných statických posudkov cez realizačnú a tendrovú dokumentáciu až po výrobnú dokumentáciu oceľových a prefabrikovaných železobetónových konštrukcií. Optimalizácia návrhov nosných konštrukcií. Konzultačná a poradenská činnosť v predprojektovej fáze a hľadanie najviac vyhovujúceho riešenia daným podmienkam a požiadavkám investora. Autorský dozor a technický dozor investora počas realizácie stavby. Vaše projekty budú spracované s použitím najmodernejších softwarových technológií, ku všetkým používaným programom máme zabezpečený pravidelný ročný upgrade. Projektujeme s využitím priestorového modelu konštrukcie (BIM), čím sa eliminuje riziko vzniku chýb a výstupy je možné spracovať podrobne, vo vysokej kvalite a nadštandardne rýchlo. Fyzický model konštrukcie používame pri generovaní výkresovej dokumentácie, pri spracovaní podrobných výpisov konštrukčných prvkov stavby a pri odhaľovaní možných problémov už v projektovej fáze.

Projektovanie TZB

Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu technických zariadení budov. Ponúkame koordinovanú činnosť naprieč profesiami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby.

Energetický audit

Ponúkame vám komplexné vypracovanie energetických certifikátov, vrátane obhliadky objektu a návrhu prípadných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Energetický certifikát budov vám vypracujeme na všetky zákonom stanovené objekty.