Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Autorský dozor, autorský dohľad

Odporúčaný rozsah odborného autorského dozoru, autorského dohľadu

Autorský dohľad na stavbe vykonáva zhotoviteľ projektu - hlavný projektant, ktorý dozerá na súlad postupujúcej výstavby s architektonickým a technickým riešením, ktoré bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii pre realizáciu.
Podieľa sa na vykonávanie týchto činností:

  • odovzdávaní staveniska pred začiatkom výstavby,
  • na sledovaní postupu výstavby z hľadiska časového harmonogramu,
  • dodržaní súladu projektovej dokumentácie (tvarového, materiálového, technického a technologického) s vykonávanou stavbou s prihliadnutím k podmienkam určeným stavebným povolením
  • vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia,
  • poskytuje vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
  • účasť na kontrolných dňoch a prevádzanie zápisov v stavebnom denníku,
  • účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej súčasti,
  • priebežné informovanie klienta o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich s výstavbou
  • účasť na kolaudačnom konaní.

Konkrétny obsah a rozsah autorského dohľadu si dohodne objednávateľ a zhotoviteľ v zmluve o dielo.Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek