Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Informujeme o našich aktivitách
Publikovaním článkov, oznamov a aktualít týkajúcich sa našej spoločnosti chceme prezentovať našim súčasným klientom i návštevníkom stránok našu vysokú odbornosť. Zároveň ponúkame možnosť byť informovaný o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa našej firmy.


Predchádzajúca strana


Návrh nového stavebného zákona - časť 3. - kontrolný statik

Podľa §52 vzniká podľa návrhu stavebného zákona nová funkcia kontrolný statik. Pre ďalšie info čítajte ďalej...

Podľa §52 vzniká podľa návrhu stavebného zákona nová funkcia kontrolný statik.  Ak ide o vyhradenú stavbu podľa §14 kategorizácie stavieb, alebo o stavbu, o ktorej rozhodol stavebný úrad v stavebnom konaní alebo v konaní o zmene stavby pred dokončením, kontrolný statik je povinný vypracovať kontrolné statické posúdenie projektu nosných konštrukcií a statického posudku.

Kontrolné statické bude obsahovať hodnotiacu správu a certifikát osvedčujúci splnenie požiadaviek mechanickej odolnosti a stability navrhnutých nosných konštrukcií a ich požiarnu odolnosť a správnosť výpočtu statických a dynamických vlastností nosných konštrukcií stavby v projekte nosných konštrukcií, ktorý bude súčasťou projektu stavby, a v statickom posudku predkladaný k stavebnému povoleniu.

 Toto nebude potrebné podľa §14 kategorizácie stavieb pri drobných a jednoduchých stavbách.Novinky a informácie do mailu

Ak máte záujem dostávať novinky z nášho obchodu ako aj informácie o aktuálnych akciách či zľavách, zaregistrujte sa do nášho newsletteru a my vás budeme niekoľkokrát v roku zasielať všetko zaujímavé priamo na vašu mailovú adresu. O vaše údaje sa nemusíte obávať, údaje klientov chránime ako svoje, čiže nebudú nikdy vydané žiadnej tretej strane. Pre registráciu je potrebné vyplniť obe polia. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár pre odoberanie noviniek